Câu chuyện đầu tư

.

Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam - Warren Buffett

Corona đã làm chao đảo thị trường chứng khoán Việt Nam trong 3 ngày liên tiếp. Câu hỏi đau đầu của NĐT hiện nay là bán hay không nên bán. Có nên mua hay không nên mua.

Lũy kế năm 2019, STK ghi nhận doanh thu thuần 2.229 tỷ đồng, giảm 7,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 20,3% lên 214,56 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 3.034 đồng.

Đó là khẳng định của hoa hậu tài sắc vẹn toàn Mai Phương Thúy, người từng khiến những nhà đầu tư chứng khoán kì cựu cũng phải "ngả mũ” trong năm 2019 vừa qua.