THI TRUONG HOM NAY

20/01/20

Qua 5 bản tin ngắn trước, iBrokerVN khá bất ngờ khi lượt view các bản tin khá cao, iBrokerVN cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các anh chị và các bạn.

Hôm nay mặc dù Thị trường đóng cửa đỏ nhẹ, nhưng danh mục của iBrokerVN có chiều hướng khá tích cực với FPT, HPG tắng khá ấn tượng.

Thêm PNJ vào danh mục đầu tư dài hạn: Trong bản tin nhận định thị trường cho ngày 16/1/2020 chúng tôi đã quyết định cutloss đối với TCB do sự đóng góp hạn chế của cổ phiếu này. Và trong các bản tin trước chúng tôi đã lưu ý sự tích cực của PNJ, iBrokerVN đã chờ đợi sự điều chỉnh của PNJ nhưng nó không xảy ra, do vậy hôm nay iBrokerVN đã tham gia vào vị thế mua đối với PNJ tại mức giá 91.6 và có thể tiếp tục theo dõi và gia tăng vị thế đối với PNJ trong các phiên trước kì nghỉ tết.

Nhìn chung Thị trường vẫn duy trì các yếu tố tích cực chung:

Độ mạnh Thị trường

Rủi ro Thị trường

TRUNG BÌNH

TT Việt Nam

Tổng hợp Khối Ngoại

# GD Ròng GDKL Ròng GDTT Ròng
5 Ngày 345 205 142
20 Ngày 1,323 471 852
40 Ngày 655 -403 1,059
60 Ngày -681 -950 272

TT Thế giới

Nhóm Ngành Dẫn Dắt TT

Ngành Mức độ CP nổi bật
Ngân hàng
CTG, VPB, ACB

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

(*) Click Header để sort theo thứ tự

CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M
NKG 9.21 -6.97 5.26 19.15 35.44 51.23 50.98
ACB 24.30 2.10 6.11 8.00 7.05 4.74 2.97
DGW 25.10 -0.40 6.13 9.13 10.57 2.45 -3.65
BID 53.30 -0.37 6.39 16.38 24.68 32.59 37.14
CTG 25.10 0.60 8.19 17.56 23.34 18.96 14.09
VPB 22.50 2.74 9.22 12.78 14.80 11.39 2.27
CII 26.00 0.00 9.47 13.04 14.79 8.33 8.79
GAB 33.80 6.96 39.67 70.71 190.13 229.76 193.91
VNINDEX 978.63 -0.03 1.32 2.39 2.32 0.09 -1.80
VN30 897.40 0.29 1.77 2.87 3.34 0.57 -3.20
SHB 7.20 -1.37 0.00 12.50 16.13 12.50 10.77
HDB 28.25 -1.05 1.25 4.63 7.82 1.62 -2.25
NHH 47.75 0.21 1.92 5.88 32.64 -0.52 24.35
DRC 25.45 -1.93 3.04 4.95 12.61 14.63 10.26
PNJ 92.00 1.43 3.37 7.23 11.11 12.75 10.58
HPG 25.50 2.00 5.15 6.25 10.87 15.38 16.97
VCB 94.00 -0.53 5.15 7.43 7.40 10.92 7.77
CP P 1D 1W 2W 1M 2M 3M